no-img
طرح توجیهی

دانلود طرح توجیهی و کارآفرینی مورد تایید سازمانها و بانکها


طرح توجیهی
مطالب ویژه

مطالب

PDF
طرح توجیهی تولید محصولات لبنی مغذی
7000 تومان

طرح توجیهی تولید محصولات لبنی مغذی


طرح توجیهی تولید محصولات لبنی مغذی موارد استفاده و کاربرد : خوراکی معرفی محصول : در ابتدای این گزارش بهتر است که محدوده طرح حاضر را معرفی نماییم. در عنوان طرح آمده است که تولید محصولات لبنی مغذی مورد نظر می باشد. از آنجا که تمامی محصولات لبنی خود به تنهایی مغذی می باشند، لذا باید تفسیر این پسوند را مشخص نماییم. در این ارتباط باید گفت هر چند انواع لبنیات خود سرشار [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 12 / جولای / 2016   بازدید : 9    نویسنده : admin
PDF
طرح توجیهی تولید فروسیلیس
5000 تومان

طرح توجیهی تولید فروسیلیس


طرح توجیهی تولید فروسیلیس موارد استفاده و کاربرد : تولید فولاد ، چدن و آلیاژفروسیلیکون منیزیم در صنایع ریخته گری و فولاد سازی معرفی محصول : سیلیسیوم فراوان ترین عنصر پوسته زمین بعد از اکسیژن می باشد و در طبیعت معمولاً به صورت کوارتز (SiO2) یافت میشود. امروز از سیلیسیوم در صنعت استفادههای گوناگونی شده اما یکی از آلیاژهای آن که کاربرد وسیعی پیدا نموده است فرو سیلیسیوم یا همان فرو سیلیسی می [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 11 / جولای / 2016   بازدید : 6    نویسنده : admin
PDF
طرح کسب و کار طراحی و تولید انواع تریکو
5000 تومان

طرح کسب و کار طراحی و تولید انواع تریکو


طرح کسب و کار طراحی و تولید انواع تریکو موارد استفاده و کاربرد : تولید پوشاک معرفی محصول : تولید پارچه های بافته شده، مستلزم بافت رفتگی (بافت) نخها است. بافت نخ ها به روشهای مختلفی صورت می پذیرد. چنانچه تولید پارچه با بافت رفتگی دو دسته نخ به شکل مستقیم و عمود برهم (تاروپود) همراه باشد، بافندگی تاری- پودی و اگر بافت رفتگی نخ ها با یکدیگر، مستلزم ایجاد حلقه ای از [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 10 / جولای / 2016   بازدید : 5    نویسنده : admin
PDF
طرح کارآفرینی فرآوری منگنز و آلیاژ منگنز
5000 تومان

طرح کارآفرینی فرآوری منگنز و آلیاژ منگنز


طرح کارآفرینی فرآوری منگنز و آلیاژ منگنز موارد استفاده و کاربرد : صنایع آهن و فولاد ، صنایع تولید باتری ، کبریت سازی ،سرامیک ، تولید کود و ... معرفی محصول : منگنز از کلمه لاتین (MagneS) گرفته شده است که به خواص مغناطیسی پیرولوزیت (کانه اصلی منگنز) اشاره می کند. منگنز فلزی است خاکستری مایل به صورتی که در گروه هفتم جدول تناوبی عناصر قرار گرفته و با عدد اتمی ۲۵ دارای [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 09 / جولای / 2016   بازدید : 8    نویسنده : admin
PDF
طرح توجیهی تولید رنگ اتومبیل
6000 تومان

طرح توجیهی تولید رنگ اتومبیل


طرح توجیهی تولید رنگ اتومبیل موارد استفاده و کاربرد : رنگ اتومبیل معرفی محصول : رنگ خودرو به انواع پوشش هایی گفته می شود که برای حفاظت و زیبایی بدنه خودرو و همچنین قطعات فلزی داخل و خارج آن به کار می روند. وسائط نقلیه به خصوص انواع سواری شخصی هر روز در جهان با تنوع بیشتری تولید میشوند. شکل ظاهری و اجزا سازنده بدنه اتومبیل صورت پیچیده ای پیدا کرده است که [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 08 / جولای / 2016   بازدید : 5    نویسنده : admin
PDF
طرح توجیهی رنگرزی و چاپ و تکمیل پارچه
7000 تومان

طرح توجیهی رنگرزی و چاپ و تکمیل پارچه


طرح توجیهی رنگرزی و چاپ و تکمیل پارچه موارد استفاده و کاربرد : تولید البسه معرفی محصول : مواد رنگزای مورد استفاده در چاپ باید دارای خواصی متفاوتی نسبت به مواد رنگرزی مورد استفاده در رنگرزی باشند. در رنگرزی ماده رنگزا مایع است و در مدت زمانی نسبت طولانی پارچه را به رنگ آغشته می سازد ولی در چاپ ماده رنگزا به صورت خمیر است و مدت زمان کمتری به صورت مرطوب در [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 07 / جولای / 2016   بازدید : 7    نویسنده : admin
DOC
طرح کارآفرینی تولید شیره انگور به روش صنعتی
5000 تومان

طرح کارآفرینی تولید شیره انگور به روش صنعتی


طرح کارآفرینی تولید شیره انگور به روش صنعتی موارد استفاده و کاربرد : خوراکی معرفی محصول : از اﻧﮕﻮر ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آورﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺸﻤﺶ ، ﺷﻴﺮه اﻧﮕﻮر ، روﻏﻦ ﻫﺴﺘﻪ اﻧﮕﻮر ، ﻋﺼﺎره ﻫﺴﺘﻪ اﻧﮕﻮر ، ﺳﺮﻛﻪ ، آﺑﻐﻮره و ﻏﻮره ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻧﮕﻮر داراي 79 درﺻﺪ آب ، 14 درﺻﺪ ﻗﻨﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ، اﻣﻼح ﻣﻌﺪﻧﻲ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ . اﻧﮕﻮر داراي وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 06 / جولای / 2016   بازدید : 9    نویسنده : admin
DOC
طرح توجیهی تولید ماست طعمدار
5000 تومان

طرح توجیهی تولید ماست طعمدار


طرح توجیهی تولید ماست طعمدار موارد استفاده و کاربرد : خوراکی معرفی محصول : ﻣﺎﺳﺖ ( yogourt، yoghourt ، yogurt ، (yoghurt ﻣﺤﺼﻮل ﻟﺒﻨﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﺨﻤﻴﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺷﻴﺮ اﺳﺖ. ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺷﻴﺮي ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺎﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺸﻮد. اﻣﺎ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺪرن از ﺷﻴﺮ ﮔﺎو اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد .   آن ﺗﺨﻤﻴﺮ ﻗﻨﺪ ﺷﻴﺮ (ﻻﻛﺘﻮز) ﺑﻪ اﺳﻴﺪ ﻻﻛﺘﻴﻚ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻓﺖ ژل ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﺳﺖ را اراﺋﻪ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ زﺑﺎن ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد.   اﻋﺘﻘﺎد [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 05 / جولای / 2016   بازدید : 13    نویسنده : admin
DOC
طرح توجیهی تولید و بسته بندی آب هویج
5000 تومان

طرح توجیهی تولید و بسته بندی آب هویج


طرح توجیهی تولید و بسته بندی آب هویج موارد استفاده و کاربرد : نوشیدنی معرفی محصول : ﻫﻮﻳﺞ ﮔﻴﺎﻫﻲ اﺳﺖ دو ﺳﺎﻟﻪ از ﺧﺎﻧﻮاده ﭼﺘﺮﻳﺎن ، ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﮔﻴﺎه ﻫﻮﻳﺞ ، رﻳﺸﻪ ، ﻣﻴﻮه و ﺗﺨﻢ آن اﺳﺖ. ﻣﻮﻃﻦ اﺻﻠﻲ ﻫﻮﻳﺞ در اروﭘﺎ ، ﺷﻤﺎل آﻓﺮﻳﻘﺎ و آﺳﻴﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺎره اي از اﻧﻮاع آن در آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ وﺟﻨﻮﺑﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد . ﻳﻜﻲ از ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت ﻣﻬﻢ دﻧﻴﺎ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 04 / جولای / 2016   بازدید : 6    نویسنده : admin
DOC
طرح توجیهی تولید آب معدنی ویتامینه
5000 تومان

طرح توجیهی تولید آب معدنی ویتامینه


طرح توجیهی تولید آب معدنی ویتامینه   موارد استفاده و کاربرد : نوشیدنی معرفی محصول : آب ﻣﻌﺪﻧﻲ ، آﺑﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﺎ ﺑﺼﻮرت ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻳﺎ ﺑﺼﻮرت ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ داراي اﻣﻼح اﻓﺰوده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. بعضی از اشکال آب معدنی همینطور حاوی گاز co2 (کربناته) می باشد که ممکن است نتیجه فرایندهای طبیعی باشد.آب معدنی بصورت طبیعی حاوی 250 قسمت در میلیون (P.P.m) املاح معدنی تعریف گردیده است. اکثر آبها به منظور کاهش مقدار املاح و باکتری های [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 03 / جولای / 2016   بازدید : 6    نویسنده : admin