طرح توجیهی

دانلود طرح توجیهی و کارآفرینی مورد تایید سازمانها و بانکها

طرح توجیهی تولید چینی بهداشتی موارد کاربرد :صنعتی معرفی محصول ﻫﻤﻪ ﻣﺎ روزاﻧﻪ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭼﯿﻨﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻪ دﻓﻌﺎت در ﻣﻨﺰل ، ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ، ﻣﺴﺎﺟﺪ ، ﻣﺪارس ، رﺳﺘﻮراﻧﻬﺎ ، ﻫﺘﻠﻬﺎ و … اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ . اﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎت […]

10000 تومان خرید پستی

طرح توجیهی تولید پاکت سیمان موارد کاربرد :صنعتی معرفی محصول پاکت عبارت است از مصنوعات کاغذی که جهت بسته بندی انواع مواد فله از جمله سیمان، گچ، مواد دارویی، غذایی، شیمیایی و … به کار میرود، این کار برای موادی چون […]

7000 تومان خرید پستی

طرح توجیهی تولید پانل های پیش ساخته (پارتیشن چوبی) موارد کاربرد :صنعتی معرفی محصول پانل های «پیش ساخته» بسیار سبک هستند که در نتیجه حمل و اتصال آنها در محل اجرا را ساده می نماید. وزن کم این پانل ها، باعث قابلیت […]

7500 تومان خرید پستی

طرح توجیهی تولید مقوا از ضایعات کشاورزی موارد کاربرد :صنعتی معرفی محصول هر محصول ویژگی ها و مشخصات خاصی دارد که بیش از هرگونه بررسی فنی و مالی طرح، لازم تردید راهنمای مناسبی جهت تصمیم گیریهای لازم در انتخاب روش و […]

8000 تومان خرید پستی

طرح توجیهی بسته بندی میوه موارد کاربرد :صنایع غذایی معرفی محصول معمولا میوه های صادراتی بلافاصله بعد از برداشت برای عملیات آماده سازی و بسته بندی به کارخانه آورده می شوند. قبل از بسته بندی شدن هر کالا بر اساسی ویژگی […]

7000 تومان خرید پستی

طرح توجیهی تولید قوطی کنسرو موارد کاربرد :صنایع غذایی معرفی محصول هر محصول ویژگی ها و مشخصات خاصی دارد که پیش از هرگونه بررسی فنی و مالی طرح، لازم است این خصوصیات به درستی شناخته شوند. شناخت صحیح مشخصات و انواع مختلف […]

8000 تومان خرید پستی

طرح توجیهی تولید پروفیل والوار از ضایعات پلاستیکی وکشاورزی موارد کاربرد :صنعتی معرفی محصول اصطلاع ترکیبات چوبی – پلاستیکی(WOOD-Plastic Composites)به ترکیباتی اطلاق می شود که از چوب و ترموپلاستیک تشکیل شده اند، محصولی این طرح از چوب و ترموپلاستیک می باشد […]

7000 تومان خرید پستی

طرح توجیهی تولید ادوات کشاورزی موارد کاربرد :صنعتی معرفی محصول محصول تولیدی این طرح، «دیسک ۲۸، ۳۲ و ۳۶ پره» میباشد. هرس بشقابی یا دیسک پس از گاو آهن برگردان از جمله مهمترین ابزار خاک ورزی است که تقریباً در هر نوع […]

7000 تومان خرید پستی

طرح توجیهی تولید شیره از خرما موارد کاربرد : خوراکی معرفی محصول شیره خرما یا Syrup عبارت است از مایع غلیظی که در نتیجه پرسی کردن و حل شدن شیره و شربت آن درآب وعمل دیفرزیون بدست می آید.این مایع تمامی خواص خرما […]

4000 تومان خرید پستی

طرح توجیهی تولید ریل ساچمه ای موارد کاربرد : صنعتی معرفی محصول ﻧﺎﻡ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺭﻳﻞ ﺳﺎﭼﻤﻪ ﺍﻱ ٢ ﺗﻴﮑﻪ ﻭ ٣ ﺗﻴﮑﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺍﻱ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺭﻭﺍﻥ ﺳﺎﺯﻱ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺸﻮ ﻫﺎ ﻭ ﻗﻔﺴﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺘﺤﺮﮎ ﺩﺭ ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ،ﺳﻴﺴﺘﻢ […]

8000 تومان خرید پستی