طرح توجیهی

دانلود طرح توجیهی و کارآفرینی مورد تایید سازمانها و بانکها

طرح کارآفرینی تولید ساچمه سند بلاست

طرح کارآفرینی تولید ساچمه سند بلاست موارد استفاده و کاربرد محصول طرح کارآفرینی تولید ساچمه سند بلاست : استفاده به عنوان عامل ساب در فرایند های شات بلاست معرفی محصول : محصول مورد نظر طرح حاضر، تولید گریپ (ساچمه سند […]

5500 تومان خرید پستی
طرح توجیهی تولید پلی وینیل الکل pva

طرح توجیهی تولید پلی وینیل الکل PVA موارد استفاده و کاربرد محصول طرح توجیهی تولید پلی وینیل الکل PVA : تولید چسب , روکش چوب , نساجی , کاغذ سازی , تولید لاک و …. معرفی محصول : محصول مورد […]

6000 تومان خرید پستی
طرح توجیهی تولید لوله و شیرآلات صنعتی فولادی

طرح توجیهی تولید لوله و شیرآلات صنعتی فولادی موارد استفاده و کاربرد محصول طرح توجیهی تولید لوله و شیرآلات صنعتی فولادی : استفاده در خطوط لوله آبرسانی ، نفت و گاز و موارد مشابه معرفی محصول : محصول مورد نظر […]

4500 تومان خرید پستی
طرح کارآفرینی تولید کانتینر و کانکس یخچال دار

طرح کارآفرینی تولید کانتینر و کانکس یخچال دار موارد استفاده و کاربرد محصول طرح کارآفرینی تولید کانتینر و کانکس یخچال دار : حمل و نقل کالاهای فاسد شدنی معرفی محصول : همانطور که قبلا اشاره کردیم، کانتینر ها از بدو […]

6000 تومان خرید پستی
طرح کارآفرینی تولید لوله های GRP

طرح کارآفرینی تولید لوله های  GRP جهت انتقال نفت ، گاز و آب و فاضلاب موارد استفاده و کاربرد محصول طرح کارآفرینی تولید لوله های GRP : لوله کشی های آبرسانی و انتقال فاضلاب , نفت و گاز و پتروشیمی […]

5000 تومان خرید پستی
طرح توجیهی تولید غذاهای جدید دریایی

طرح توجیهی تولید غذاهای جدید دریایی موارد استفاده و کاربرد طرح توجیهی تولید غذاهای جدید دریایی : تولید غذای انسان معرفی محصول : غذاهای جدید حاصل از آبزیان که در حال جایگزین شدن برای انواع فراورده های گوشتی معمول جامعه […]

5000 تومان خرید پستی
طرح توجیهی تولید کنسانتره اسانس از مرکبات

طرح توجیهی تولید کنسانتره اسانس از مرکبات موارد استفاده و کاربرد محصول : افزودنی مواد غذایی , بهداشتی , آرایشی و دارویی معرفی محصول : اﺳﺎﻧﺲﻫﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻌﻄﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در اﻧﺪام ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮگ ، ﭘﻮﺳﺖ ، […]

5000 تومان خرید پستی
طرح توجیهی تولید الکترود دریایی

طرح توجیهی تولید الکترود دریایی موارد استفاده و کاربرد محصول : مناسب برای جوشکاری های زیر آب و جوشکاری در دریا معرفی محصول : ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻃﺮح ﺣﺎﺿﺮ ، اﻟﻜﺘﺮود درﻳﺎﻳﻲ ﻳﺎ زﻳﺮ آﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . اﻳﻦ اﻟﻜﺘﺮودﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر […]

4000 تومان خرید پستی
طرح توجیهی تولید وسایل بازی و تفریحی پلاستیکی

طرح توجیهی تولید وسایل بازی و تفریحی پلاستیکی موارد استفاده و کاربرد محصول : وسابل بازی پلاستیکی در پارکها مانند الاکلنگ و تاب و سرسره معرفی محصول : وسایل بازی و تفریحی پلاستیکی در فضاهای عمومی از قبیل پارکها، مهد […]

5000 تومان خرید پستی
طرح کارآفرینی تولید رنگ دریایی

طرح کارآفرینی تولید رنگ های دریایی موارد استفاده و کاربرد محصول : ﭘﻮﺷﺶ دﻫﻲ ﺳﻄﺢ اﺟﺴﺎم و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﺎﻇﺖ آﻧﻬﺎ از ﺧﻮردﮔﻲ و زﻧﮓ زدﮔﻲ معرفی محصول : رﻧﮓ ﻫﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﻠﺰ ﭘﺎﻳﻪ ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎﺑﻞ […]

4000 تومان خرید پستی