طرح توجیهی

دانلود طرح توجیهی و کارآفرینی مورد تایید سازمانها و بانکها

طرح توجیهی تولید پودر ماهی موارد کاربرد :کشاورزی.غذایی پودر ماهی عبارت است از محصول جامد فرآوری شده ای که از آبگیری، پختن، جداسازی، خشک کردن و آسیاب ماهی یا ضایعات آن به دست میآید. پودر ماهی دارای سطح بالایی از اسیدهای […]

6000 تومان خرید پستی

طرح توجیهی تولید کمپوست موارد کاربرد :صنایع شیمیای  ۱- تعریف محصول کمپوست شدن فرآیند پیوسته ای است که در آن مواد آلی توسط میکرو ارگانیسم ها شکسته می شود و به ماده پایداری تبدیل می شود که «هوموس یا کمپوست» نامیده […]

10000 تومان خرید پستی

طرح توجیهی بسته بندی خرما و قند مایع موارد کاربرد :صنایع غذایی معرفی محصول روشهای بسته بندی خرما در ایران به صورت سنتی و قدیمی باشد. با توجه به اینکه خرمای تولیدی در ایران یکی از مرغوبترین خرماهای دنیاست ولی به […]

7000 تومان خرید پستی

طرح توجیهی پرورش وبسته بندی قارچ موارد کاربرد :غذایی معرفی محصول قارچ دگمه ای در حال حاضر در ایران پرورش داده می شود. این نوع قارچ به شکل دگمه بوده واز کلاهک نیم کروی و پایه تشکیل سده است. . […]

7500 تومان خرید پستی

طرح توجیهی تولید مقوا از ضایعات کشاورزی موارد کاربرد :صنعتی معرفی محصول هر محصول ویژگی ها و مشخصات خاصی دارد که بیش از هرگونه بررسی فنی و مالی طرح، لازم تردید راهنمای مناسبی جهت تصمیم گیریهای لازم در انتخاب روش و […]

8000 تومان خرید پستی

طرح توجیهی بسته بندی میوه موارد کاربرد :صنایع غذایی معرفی محصول معمولا میوه های صادراتی بلافاصله بعد از برداشت برای عملیات آماده سازی و بسته بندی به کارخانه آورده می شوند. قبل از بسته بندی شدن هر کالا بر اساسی ویژگی […]

7000 تومان خرید پستی

طرح توجیهی تولید ادوات کشاورزی موارد کاربرد :صنعتی معرفی محصول محصول تولیدی این طرح، «دیسک ۲۸، ۳۲ و ۳۶ پره» میباشد. هرس بشقابی یا دیسک پس از گاو آهن برگردان از جمله مهمترین ابزار خاک ورزی است که تقریباً در هر نوع […]

7000 تومان خرید پستی
طرح توجیهی تولید بویه های صیادی

طرح توجیهی تولید بویه های صیادی موارد کاربرد : صنعتی معرفی محصول : بویه های صیادی محصول مورد نظر دراین طرح می باشد. این محصول کاربرد مشخص و معینی داشته و صرفاً جهت شناور ماندن تورهای ماهیگیری و یا ابزارهای صیادی […]

4500 تومان خرید پستی
طرح توجیهی تولید و فراوری کلزا

طرح توجیهی تولید و فراوری کلزا موارد کاربرد : کشاورزی،صنعتی معرفی محصول : ﻛﻠﺰا ﮔﻴﺎﻫﻲ اﺳﺖ ﻗﺪﻳﻤﻲ و اﻃﻼﻋﺎت و اﺳﻨﺎد ﻣﻮﺟﻮد از ﻛﺸﺖ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه در دو ﻫﺰار ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻣﻴﻼد در ﻫﻨﺪ ﺣﻜﺎﻳﺖ دارد. در آن زﻣﺎن […]

10000 تومان خرید پستی
طرح توجیهی تولید نئوپان و MDF از شاخ و برگ خرما

طرح توجیهی تولید نئوپان و MDF از شاخ و برگ درخت خرما موارد کاربرد :صنعتی معرفی محصول : این گزارش ابتدا بررسی کوتاهی در زمینه خرما و درخت آن که از مواد اولیه محصول مورد نظرطرح به شمار می رود […]

10000 تومان خرید پستی