طرح توجیهی

دانلود طرح توجیهی و کارآفرینی مورد تایید سازمانها و بانکها

طرح توجیهی تولید پلاستوفوم(فوم) موارد کاربرد : صنعتی معرفی محصول پلاستوفوم یا فوم ، محصول ارزشمندی است با ارزش افزوده بالا که جزو محصولات پائین دستی صنایع پتروشیمی کشور محسوب میگردد. این ماده عمدتاً به عنوان عایق، سبک ساز و ابزاری جهت نماسازی […]

5000 تومان خرید پستی
طرح توجیهی ﺗﻮﻟﯿﺪ لوله های PVC

طرح توجیهی ﺗﻮﻟﯿﺪ لوله های PVC موارد کاربرد : صنعتی معرفی محصول : محصول مورد نظر در این طرح طیف لوله های PVC با بیسی مواد نفتی پلی اتیلن سبک و یا سنگین می باشد. در چند دهه اخیر که […]

5000 تومان خرید پستی
طرح توجیهی تولید اسید فسفریک

طرح توجیهی تولید اسید فسفریک موارد کاربرد : صنعتی معرفی محصول : روش تولید و تکنولوژی مورد نظر روش تولید مورد نظر برای تولید اسید فسفریک در این طرح فرآیند تر (همی هیدرات) می باشد. در این روش خاک فسفات […]

7000 تومان خرید پستی
طرح توجیهی تولید کود از زباله (کمپوست)

طرح توجیهی تولید کود از زباله (کمپوست) موارد کاربرد : کشاورزی معرفی محصول : ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ ﺷﺪن ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪاي اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻣـﻮاد آﻟـﯽ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿـﺴﻢﻫـﺎ ﺷﮑـﺴﺘﻪ ﻣـﯽﺷـﻮد.(اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ) و ﺑﻪ ﻣﺎده ﭘﺎﯾﺪاري ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ ﻫﻮﻣـﻮس ﯾـﺎ ﮐﻤﭙﻮﺳـﺖ ﻧﺎﻣﯿـﺪه ﻣـﯽﺷـﻮد […]

9000 تومان خرید پستی
طرح توجیهی تولید کمپوست از زباله های شهری

طرح توجیهی تولید کمپوست از زباله های شهری موارد کاربرد : خوراکی معرفی محصول : در ادامه به برسی اقتصادی، فنی و مالی تهیه کود کمپوست از زبالههای شهری پرداخته می شود که علاوه بر حل معضل آلودگی ایجاد شده […]

7000 تومان خرید پستی
طرح کسب و کار زودبازده کارخانه تولید آینه

طرح کسب و کار زودبازده کارخانه تولید آینه موارد کاربرد : تولید البسه معرفی محصول : هر محصول ویژگی ها و مشخصات خاصی دارد که پیش از هر گونه بررسی فنی ، مالی و اقتصادی طرح ، لازم است این […]

10000 تومان خرید پستی
طرح توجیهی تولید بطری از خرده شیشه

طرح توجیهی تولید بطری از خرده شیشه موارد کاربرد : بسته بندی مایعات معرفی محصول : ﺷﻴﺸﻪ ﻣﺎدﻩای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺁراﻳﺶ اتمی/ مولکولی ﺧﺎص ﺧﻮد ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺎﻣﺪ دارد وﻟﯽ ﺑﺮ ﺧﻼف دﻳﮕﺮ ﺟﺎﻣﺪهﺎ ﺑﻠﻮری ﻧﻴﺴﺖ. اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ هنگامی […]

9000 تومان خرید پستی
طرح توجیهی تولید لاک غلط گیر

طرح توجیهی تولید لاک غلط گیر موارد کاربرد : پاک کردن اشتباهات نوشتاری معرفی محصول : هر محصول ویژگی ها و مشخصات خاصی دارد که پیش از هر گونه بررسی فنی ، مالی و اقتصادی طرح ، لازم است این […]

5500 تومان خرید پستی
طرح کارآفرینی تولیدی شیلنگ پلی آمید

طرح کارآفرینی تولیدی شیلنگ پلی آمید موارد کاربرد : مصارف صنعتی و پزشکی و …. معرفی محصول : شیلنگ های پلی آمید به دلیل دارا بودن خواص ویژه، در محیط هایی که تماس با مواد شیمیایی و همچنین انعطاف پذیری […]

7000 تومان خرید پستی
طرح توجیهی تولید آنزیم پکتین استراز

طرح توجیهی تولید آنزیم پکتین استراز موارد کاربرد : صنایع غذایی بخصوص آبمیوه معرفی محصول : برای آنزیم تعریف روشنی وجود ندارد. شاید بهترین تعریف موجود عبارتی باشد که در کتاب دیسکون و وب (۱۹۷۹) ارائه شده است که در […]

5000 تومان خرید پستی