طرح توجیهی

دانلود طرح توجیهی و کارآفرینی مورد تایید سازمانها و بانکها

طرح توجیهی تولید وسایل بازی و تفریحی پلاستیکی

طرح توجیهی تولید وسایل بازی و تفریحی پلاستیکی موارد استفاده و کاربرد محصول : وسابل بازی پلاستیکی در پارکها مانند الاکلنگ و تاب و سرسره معرفی محصول : وسایل بازی و تفریحی پلاستیکی در فضاهای عمومی از قبیل پارکها، مهد […]

5000 تومان خرید پستی
طرح کارآفرینی تولید رنگ دریایی

طرح کارآفرینی تولید رنگ های دریایی موارد استفاده و کاربرد محصول : ﭘﻮﺷﺶ دﻫﻲ ﺳﻄﺢ اﺟﺴﺎم و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﺎﻇﺖ آﻧﻬﺎ از ﺧﻮردﮔﻲ و زﻧﮓ زدﮔﻲ معرفی محصول : رﻧﮓ ﻫﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﻠﺰ ﭘﺎﻳﻪ ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎﺑﻞ […]

4000 تومان خرید پستی
طرح توجیهی تولید الکل سوختی

طرح کارآفرینی تولید الکل سوختی موارد استفاده و کاربرد محصول : به عنوان سوخت معرفی محصول : همانطوریکه از عنوان طرح پیداست، محصول مورد بررسی الکل سوختی (اتانول سوختی) می باشد که بر اساسی طبقه بندی وزارت صنایع و معادن […]

7000 تومان خرید پستی
طرح کسب و کار تولید تراپاژل سیلیس کربن

طرح کسب و کار تولید تراپاژل سیلیس کربن موارد استفاده و کاربرد محصول : صنایع نفت و گاز و پتروشیمی به عنوان نم زدا معرفی محصول : تراپاژل ها گروه های جاذب هستند که بر حسب نوع ترکیب می توانند […]

5000 تومان خرید پستی
طرح توجیهی تولید تانن از بلوط

طرح کارآفرینی تولید تانن از بلوط موارد استفاده و کاربرد محصول : صنعت چرم و نساجی معرفی محصول : گزارش حاضر مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید تانن از بلوط می باشد . این مطالعات در قالب متدولوژی مطالعات امکان سنجی […]

6000 تومان خرید پستی
طرح توجیهی تولید قطعات پلاستیکی تراورس

طرح کسب و کار تولید قطعات پلاستیکی تراورس موارد استفاده و کاربرد محصول : صنایع ریلی و راه آهن معرفی محصول : محصولات طرح حاضر قطعات پلاستیکی ریل راه آهن مي باشد که براي اتصال تراورس به ریل به کار […]

7000 تومان خرید پستی
پنلهای بتنی پیش ساخته سبک گازی

طرح کسب و کار پنلهای بتنی پیش ساخته سبک گازی موارد استفاده و کاربرد محصول : صنعت ساختمان سازی معرفی محصول : گاز بتن یک محصول بتنی با تکنولوژی پیشرفته است که در دهه آغازین قرن بیستم در سوئد ابداع […]

7500 تومان خرید پستی
طرح توجیهی تولید کفپوش pvc

طرح توجیهی تولید کفپوش PVC موارد استفاده و کاربرد محصول : کفپوش ساختمان ها و سالن های ورزشی و … معرفی محصول : مطالعات امکان سنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجرای طرح های سرمایه گذاری اقتصادی انجام می […]

5000 تومان خرید پستی
طرح کارآفرینی تولید فریم و قاب عینک

طرح کارآفرینی تولید فریم و قاب عینک موارد استفاده و کاربرد محصول : قاب عینک های طبی و معمولی معرفی محصول : محصول تولیدی طرح حاضر، طرح کارآفرینی تولید فریم و قاب عینک می باشد. این قطعه در واقع چارچوب […]

5500 تومان خرید پستی
طرح توجیهی تولید بیوگازوییل

طرح توجیهی تولید بیوگازوییل موارد استفاده و کاربرد محصول : استفاده به عنوان سوخت و مصارف صنعتی دیگر معرفی محصول : محصول مورد بررسی طرح حاضر، طرح توجیهی تولید بیوگازوییل می باشد. بیو گازوئیل که در سایر کشورها تحت نام […]

7000 تومان خرید پستی