طرح توجیهی

دانلود طرح توجیهی و کارآفرینی مورد تایید سازمانها و بانکها

طرح توجیهی تولید پانل های پیش ساخته (پارتیشن چوبی) موارد کاربرد :صنعتی معرفی محصول پانل های «پیش ساخته» بسیار سبک هستند که در نتیجه حمل و اتصال آنها در محل اجرا را ساده می نماید. وزن کم این پانل ها، باعث قابلیت […]

7500 تومان خرید پستی
طرح توجیهی تولید نئوپان و MDF از شاخ و برگ خرما

طرح توجیهی تولید نئوپان و MDF از شاخ و برگ درخت خرما موارد کاربرد :صنعتی معرفی محصول : این گزارش ابتدا بررسی کوتاهی در زمینه خرما و درخت آن که از مواد اولیه محصول مورد نظرطرح به شمار می رود […]

10000 تومان خرید پستی